W nowej wersji Przelew.com 2017 wprowadziliśmy następujące zmiany:

 1. Program uzyskał zgodność z wymaganiami GIODO w zakresie przechowywania danych osobowych. Nowa wersja wprowadza konieczność logowania do systemu, dzięki temu możemy w kartotece kontrahentów, gdzie są przechowywane dane osobowe (w przypadku osób prywatnych) zapisywać login (nazwę) osoby zalogowanej.

  Okno logowania – po zainstalowaniu utworzony jest użytkownik Admin z pustym hasłem.

   

  Do programu wprowadzono także okno zarządzania użytkownikami (menu Ustawienia/ Użytkownicy). Pozwala ono na definiowanie nowych użytkowników, podawanie ich podstawowych danych, a także na ustawianie im hasła.

  Konta użytkowników

   

  Do kartotek kontrahentów dodane zostały pola wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych.

Raport danych osobowych

Z kartoteki kontrahenta możemy wydrukować także raport danych osobowych.

 

 

 

2. Wprowadzenie w kartotece kontrahenta listy kont, gdzie możemy wpisywać ich dowolną ilość (do tej pory kontrahent mógł mieć zdefiniowane jedynie dwa konta).

Konta bankowe

 

 

 

3. Po wybraniu kontrahenta w oknie wypełniania przelewu możemy teraz wybrać w łatwy sposób któreś z zdefiniowanych w kartotece kontrahenta kont.

Wybór kont

Uwaga !!! ta funkcjonalność będzie działać jeśli korzystamy z kontrahentów kartotekowych, jeśli wpisujemy ich ręcznie do każdego przelewu to nie będzie działać.

 

 

4. Siatka danych listy przelewów została zmodyfikowana w taki sposób, że można ustawiać ją w dowolny sposób – ukrywać kolumny, zmieniać ich szerokość, zamieniać je miejscami – zmiany te zostaną zapamiętane.

Wybór kolumn

 

 

 

5. Siatki danych kontrahentów i listy przelewów uzyskały możliwość filtrowania (podobnie jak w Excelu) oraz wyszukiwania po dowolnej wartości.

Filtrujemy poprzez wciśnięcie ikonki przypominającej lejek w nagłówku siatki danych.

Filtrowanie

 

Okienko wyszukiwania otwieramy poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+F

Wyszukiwanie

 

6. Poprawiono zarządzanie znacznikami – przy oknach wyboru znacznika widnieje ikonka umożliwiająca edycję ich opisu, opisy widoczne są na listach rozwijanych znaczników.

 

 

7. Dla przelewów bankowych wprowadzono wydruki seryjne – polega to na tym, że na jednej kartce wydrukują nam się 2 przelewy dla różnych odbiorców po 1 kopii.

Operację przeprowadzamy w następujący sposób:

Zaznaczamy przelewy które chcemy wydrukować i wciskamy przycisk „Drukuj zbiorczo”:

Wydruk seryjny

 

Następnie otwiera nam się okno (jak do tej pory) gdzie wybieramy rodzaj przelewu:

 

Wciskamy „Drukuj” i wybieramy rodzaj wydruku:

Nowe rodzaje wydruków mają w nazwie słowo „seryjny” – wybieramy któryś z nich i uzyskujemy wydruk:

który na jednej kartce zawiera dwa egzemplarze przelewów dla różnych odbiorców (po 1 kopii).

 

 

 

8. Wprowadzono rodzaj przelewu podatkowego cło wg. najnowszego wzoru – przelew wykonujemy z poziomu przelewu podatkowego (sterujemy tym czy na poddruku ma być napis „PODATKI” czy „CŁO”.