Split payment w programie Przelew.com 2017

W programie Przelew.com 2017 2.0.0.2 wprowadzono modyfikacje ułatwiające wprowadzanie przelewów/ wpłat split payment. W związku z brakiem nowego wzoru przelewu rozwiązanie opieramy na rekomendacji  Związku Banków Polskich dostępnej np. pod tym linkiem (bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem) Zmianie uległo okno wprowadzania przelewów/ wpłat: Czerwoną ramką zaznaczono nowe pola: Nip: Numer NIP odbiorcy. Nr faktury: Numer faktury, której dotyczy płatność (każdy przelew może dotyczyć tylko wybranej faktury). Kwota…

Czytaj więcej