Program Przelew.com 2017 instaluje się domyślnie w katalogu:

c:\PrzelewCOM\2017

Baza danych programu nazywa się  Przelew.com 2017 nazywa się przDb.mdb i znajduje się domyślnie w katalogu:

c:\PrzelewCOM\2017\data

Przejście z programu Przelew.com 2008 lub Przelew.com 2010 polega na podłączeniu się programem Przelew.com 2017 do baz z poprzednich wersji. Można to zrobić np. poprzez skopiowanie pliku bazy danych z poprzednich wersji do katalogu bazy danych programu Przelew.com 2017 czyli  do  c:\PrzelewCOM\2017\data

Bazy w poprzednich wersjach również nazywały się przDb.mdb i znajdowały się odpowiednio w katalogach:

Przelew.com 2008 –  c:\PrzelewCOM\new\data

Przelew.com 2010 –  c:\PrzelewCOM\2010\data

Gdybyśmy chcieli „ręcznie” przenieść bazy danych to wystarczy skopiować plik przDB.mdb z tych katalogów do katalogu data programu Przelew.com 2017 przy wyłączonych wszystkich wersjach programu. Następnie należy uruchomić program Przelew.com 2017

 

Przy operacji przenoszenia baz danych z programu Przelew.com 2010 lub 2008 pomocny może być program KreatorBazyPC – który uruchamia się po instalacji programu Przelew.com 2017 (jeśli zamknęliśmy program to możemy go znaleźć w c:\PrzelewCOM\2017\KreatorBazyPC.exe).

 

:

Omówienie poszczególnych funkcji programu:
Ścieżka bazy danych wersji 2010 – odczytana ścieżka dostępu do bazy danych wersji 2010, wartość pojawi się jeśli aktualizowali Państwo program do wersji 2010.
Czy plik bazy danych wersji 2010 istnieje – prawidłowa wartość to TAK – wskazuje czy w podanej wyżej lokalizacji jest plik bazy danych.

Czy program 2010 jest uruchomiony – prawidłowa wartość to NIE – sprawdza czy program w wersji 2010 jest aktualnie podłączony do bazy.

Ilość wpisanych przelewów – ze względu na wiele możliwych konfiguracji, należy zweryfikować tą wartość – mówi nam ona o tym ile rekordów – wierszy jest w kartotece delegacji w bazie która widnieje w okienku „ścieżka bazy danych wersji 2010”.
Jeśli wartość będzie wynosiła np. 0 (zero) a jesteśmy pewni, że wprowadzaliśmy jakieś przelewy – to znaczy, że mamy jakąś nietypową konfigurację – np. konfigurację sieciową – czyli plik bazy danych znajduje się gdzieś na serwerze, a ten znaleziony przez KratorBazyPC jest plikiem nieakualnym i należy zwrócić się wtedy do osoby, która instalowała program o pomoc w instalacji.

Poniżej mamy sekcji „Dane wersji 2017”
Ścieżka bazy danych wersji 2017 – wskazuje gdzie jest domyślnie zainstalowana baza wersji 2017

Poniżej znajdują się 4 opcje do wyboru
1. Skopiuj bazę danych z podanej wyżej lokalizacji do nowej lokalizacji czyli do ścieżki bazy wersji 2017 – z tej opcji należy skorzystać, jeśli instalacja programu w wersji 2010 nie była modyfikowana, baza nie była przenoszona w inne miejsce itd. Sprawdzamy czy w polu „Ilość wpisanych przelewów” odpowiada naszym danym i wciskamy przycisk „Działaj”. Funkcja skopiuje nam bazę z katalogu bazy danych wersji 2010 do katalogu bazy danych wersji 2017

2. Wskaż bazę danych wersji 2010 w innej lokalizacji niż ta powyżej i skopiuj ją do nowej lokalizacji – do wersji 2017 – używamy tej opcji kiedy chcemy wskazać bazę znajdującą się w innej lokalizacji niż ta wskazana w okienku „Ścieżka bazy danych wersji 2010” – lub w przypadku kiedy używaliśmy starszej wersji programu Przelew.com i ścieżka bazy nie została wykryta (można tę opcję zastosować w przypadku aktualizacji z wersji 2008).

3. Wskaż bazę wersji 2010 i podłącz do niej program w wersji 2017 bez kopiowania niczego – ten scenariusz odpowiada sytuacji gdzie np. istnieje instalacja sieciowa i kilka komputerów korzysta z jednej bazy. Program nie skopiuje pliku, a jedynie podłączy się do istniejącej bazy danych. Uwaga – należy zwrócić uwagę na to aby po uruchomieniu programu w wersji 2017 do bazy już nie logowały się programy w wersji 2010 i starszych – doprowadzi to do błędnych zapisów w bazie. Wyłączamy wszystkie programy, na stanowiskach instalujemy wersję 2017, odinstalowujemy programy w wersji 2010 (lub zmieniamy im konfigurację tak aby już nie korzystały z bazy do której łączą się programy 2017).

4.Nie rób niczego – po prostu używaj nowej bazy dla wersji 2017 – opcja właściwa dla wszystkich nowych użytkowników programu – nie przeprowadza żadnych działań, możemy korzystać z programu.