W związku z planowanymi od stycznia 2018 roku przelewami na jedno konto ZUS wersja Przelew.com 2017 (2.0.0.1) wprowadza nowy rodzaj przelewów – „ZUS od 2018”.  Wg. publikowanych do tej pory informacji nowe przelewy do ZUS będą miały formę standardowego przelewu, osoba opłacająca składki będzie miała zindywidualizowane konto na które będzie je wpłacać jedną kwota bez oznaczania na co ta składka jest  przeznaczona (do tej pory określaliśmy czy wpłacamy na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FGŚP itd). Ogólnie rzecz biorąc – zmiany w programie Przelew.com 2017 polegają na możliwości dodania do rachunków w „Firmach własnych” rachunku ZUS wraz z danymi adresowymi i tytułem przelewu. Przy wprowadzaniu nowych przelewów do ZUS wybieramy przycisk „ZUS od 2018” który uruchamia okno nowych przelewów. W związku z tym, że nowe przelewy do ZUS będą standardowymi przelewami – okno to jest prawie takie samo jak okno zwykłych przelewów bankowych, różnica polega na tym, że dane odbiorcy brane są z kartoteki rachunków ZUS  „Firm własnych”.

Przedsiębiorcy i inni płatnicy składek do końca grudnia powinni dostać z ZUS swoje indywidualne numery kont. Numer konta można także wyszukać tutaj:  wyszukaj numer konta

Zmiany w programie Przelew.com 2017 pod kątem nowych przelewów ZUS będą szczególnie przydatne dla Biur Rachunkowych.

Programy Przelew.com 2008, Przelew.com 2010 i PrzelewCOM 1.2 nie będą rozbudowywane o nowe funkcjonalności, aby z nich skorzystać należy przejść na program Przelew.com 2017 – zapraszamy do naszego sklepu

Instrukcja przeniesienia danych z Przelew.com 2008 i Przelew.com 2010 znajduje się w tym miejscu

Instrukcja przeniesienia danych z PrzelewCOM 1.2 znajduje się w tym miejscu

 

Instrukcja – jak przygotować program do nowych przelewów:

1. Przygotowanie kartoteki Firm własnych

Po otrzymaniu indywidualnych numerów kont od ZUS wchodzimy w kartotekę „Firmy własnej” i w zakładkę „Konta”. Proszę zwrócić uwagę, że możemy tutaj definiować dwa rodzaje kont – „zwykłe” bankowe oraz konta ZUS. Pomiędzy rodzajami kont przełączamy się polami wyboru u góry okna „Konta bankowe”, „Konta ZUS”.

Dodawanie rachunku ZUS

Na widocznym powyżej ekranie jest widoczny przycisk „Ustaw domyślny” – określa on to czy dane konto będzie nam się wpisywało w dane przelewu w sekcji odbiorca, po wybraniu firmy własnej.

Jeśli chcemy dodać konto ZUS wybieramy „Konta ZUS” i wciskamy przycisk Dodaj. Ukaże się nam poniższe okienko – wypełniamy widoczne pola (proszę się nie sugerować przykładowym wypełnieniem.

Dodajemy rachunek ZUS

 

Zapisujemy rachunek i wychodzimy z kartoteki firm własnych.

 

2. Wystawianie przelewu/ wpłaty dla ZUS

W głównym oknie programy wybieramy przycisk „ZUS od 2018”

 

Przycisk Zus od 2018

 

Ukaże nam się okno Przelew/ Wpłata ZUS 2018

Okno przelewu ZUS

Ważne jest abyśmy pamiętali o tym, że w tym oknie najpierw musimy wybrać „Wystawiającego”, a dopiero po jego wybraniu będziemy mogli wybrać dane odbiorcy – czyli poprzednio zdefiniowany rachunek ZUS. Jaki widać na załączonym zrzucie dane uprzednio zdefiniowane wypełniają nam pola danych odbiorcy, tytułem oraz opis.

Dane przelewu ZUS mogą nam się wypełnić automatycznie jeśli daną firmę własną jak i rachunek ZUS oznaczyliśmy jako domyślny w kartotece (przyciskiem Ustaw domyślny bądź Domyślna (firmy własne));

Możemy wybrać inne konto ZUS z kartoteki Firmy własnej przez wciśnięcie przycisku Lista [F2].

 

3. Drukowanie przelewu/ wpłaty

Po wciśnięciu przycisku drukuj wyświetli nam się lista standardowych przelewów (taka jak dla zwykłych przelewów bankowych)

 

Lista dostępnych wydruków

 

I na koniec drukujemy nasz przelew

Wydruk przelewu

Przelew dla ZUS 2018 zapisze się na liście przelewów z nową ikonką (ciemno czerwone Z). Z listy przelewów także możemy dodawać przelewy ZUS do 2018.