W związku z tym, że wycofaliśmy się z rozwoju i sprzedaży programu PrzelewCOM 1.2  co jest to spowodowane wycofaniem się kilka lat temu przez firmę Microsoft z wspierania środowiska programistycznego w którym program był stworzony VB6 ( W współczesnych wersjach systemu Windows istnieją problemy nawet z instalacją tego narzędzia, odbiera to nam możliwość rozwijania programu PrzelewCOM 1.2. ) mogą Państwo przenieść dane kontrahentów i firm własnych do najnowszej wersji programu Przelew.com 2017 (od wersji 2.0.0.1). Kartoteka przelewów/ wpłat nie jest możliwa do przeniesienia ze względu na inną strukturę baz danych. Nie mniej jednak mogą Państwo zachować program PrzelewCOM 1.2 dla celów archiwalnych – program Przelew.com 2017 nie nadpisuje bazy danych programu PrzelewCOM 1.2, a jedynie podłącza się do niej aby pobrać dane.

 

Przenoszenie danych.

1. Instalujemy program Przelew.com 2017. Następnie, po otwarciu programu, wybieramy z głównego okna programu pozycję „Ustawienia”, a tam „Przeniesienie danych z PrzelewCOM 1.2”

2.  Po otwarciu okna przeniesienie danych wyszukujemy ścieżkę dostępu do bazy danych programu PrzelewCOM 1.2, następnie upewniamy się, że pola „Przenieś kontrahentów” i „Przenieś kartoteki firm własnych”  są zaznaczone i wciskamy przycisk „Działaj”. Program spyta „Czy na pewno chcesz wczytać dane” – odpowiadamy Tak. Proces przenoszenia danych zostanie zakończony komunikatem „Gotowe”.

Okno przeniesienia danych 

Zakończenie przeniesienia danych