W dziale pobieranie można pobrać wersję z poprawionym błędem polegającym na braku adresu nadawcy na wydruku przelewu. Błąd występował na niektórych instalacjach.