Delegacje

Delegacje czyli podróże służbowe jest to wykonywane na zlecenie pracodawcy zadanie poza siedzibą pracodawcy. Pracownikowi który odbył podróż służbowa przysługuje zwrot poniesionych kosztów – takich jak koszty podróży, wyżywienia, noclegów i inne. Pracownik podróż służbową może odbyć własnym samochodem (motocyklem, motorowerem), środkami komunikacji publicznej bądź samochodem firmy. W przypadku gdy podróż służbowa odbywa się własnym samochodem pracownikowi przysługuje tzw. kilometrówka czyli iloczyn przejechanych kilometrów i odpowiedniej dla pojazdu ustalonej stawki. W przypadku kiedy w delegację pracownik wyrusza środkami komunikacji publicznej bądź samochodem firmy jest on zobowiązany do gromadzenia dowodów poniesionych kosztów (biletów, faktur za paliwo itd.) w celu przedstawienia ich do rozliczenia. Jeśli delegacja trwa powyżej 8 godzin to delegowanemu przysługuje dieta w różnych wymiarach (pomiędzy 8 i 12 godzin 50% diety), która może być ona procentowo pomniejszona jeśli pracodawca zapewnił delegowanemu posiłki. W przypadku delegacji zagranicznych dochodzą jeszcze różne stawki diet i wyliczeń ryczałtów za noclegi dla różnych krajów, rachunki w różnych waluta i inne niuanse. Jak widać z powyższego, pobieżnego opisu – temat jest dosyć skomplikowany i aby prawidłowo naliczać delegacje dobrze jest korzystać z programu do ich ewidencji i rozliczania.

Na skróty pobierz program do delegacji

 

Program do delegacji

Proponujemy zapoznać się z naszym programem do delegacji Profbi Delegacje 2017. Program spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia o podróżach służbowych, a także pozwala na pracę firm które ustaliły własne stawki  rozliczania delegacji. W delegacjach zagranicznych możemy zdefiniować stawki za ryczałt noclegowy i dietę na dowolną kwotę oraz w walucie kraju rozliczenia oraz w PLN.

 

delegacje
Program do delegacji

Program posiada  takie podstawowe funkcjonalności jak:

Kartoteki:

Firm własnych (nieograniczona ilość – przydatne dla biur rachunkowych)

Delegacji

Pracowników

Samochodów

Innych środków transportu

Walut

Celów wyjazdu

Krajów

Program umożliwia pobieranie kursów walut bezpośrednio  z serwera NBP, pozwala na rozróżnianie środków z jakich były opłacane faktury na środki pracownika lub pracodawcy (np. karty paliwowe) . Możemy udzielać pracownikowi zaliczek w wielu walutach oraz wprowadzać rachunki w walutach innych niż waluta rozliczenia.

 

Delegacje Wielokrotne – wiele miejsc docelowych.

Program obsługuje delegacje z wieloma miejscami docelowymi – czyli kiedy pracownik przemieszcza się między kilkoma krajami i w każdym z nich ponosi jakieś koszty, bądź spędza taką ilość czasu, że przysługuje mu dieta lub ryczałt noclegowy to w programie obsługujemy taką delegację funkcją Delegacja Wielokrotna, gdzie w ramach jednej delegacji możemy rozliczyć kilka krajów. Jest to opcja często wykorzystywana np. przez firmy transportowe, gdzie w ramach jednej delegacji rozlicza się miesięczne kursy po kilku krajach.

delegacje
Rozliczenie delegacji wielokrotnej

 

Inną ciekawą opcją jest możliwość prowadzenia ewidencji MiLog  wg. czasów wprowadzonych w delegacji lub za pomocą osobnej ewidencji.

delegacje
Ewidencja MiLoG

 

 

Program zawiera liczne ułatwienia w postaci opcji wyszukiwania czy filtrowania danych w celu sprawnego raportowania np. dane w siatkach danych możemy filtrować podobnie jak w excelu:

delegacje
Filtrowanie

 

Zapraszamy do zapoznania się z 20 dniową w pełni funkcjonalną wersją testową dostępną na tej stronie : program do delegacji