Split payment w programie Przelew.com 2017

W programie Przelew.com 2017 2.0.0.2 wprowadzono modyfikacje ułatwiające wprowadzanie przelewów/ wpłat split payment. W związku z brakiem nowego wzoru przelewu rozwiązanie opieramy na rekomendacji  Związku Banków Polskich dostępnej np. pod tym linkiem (bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem) Zmianie uległo okno wprowadzania przelewów/ wpłat: Czerwoną ramką zaznaczono nowe pola: Nip: Numer NIP odbiorcy. Nr faktury: Numer faktury, której dotyczy płatność (każdy przelew może dotyczyć tylko wybranej faktury). Kwota…

Czytaj więcej

Przelew.com 2017 gotowy na przelewy ZUS 2018

  W związku z planowanymi od stycznia 2018 roku przelewami na jedno konto ZUS wersja Przelew.com 2017 (2.0.0.1) wprowadza nowy rodzaj przelewów – „ZUS od 2018”.  Wg. publikowanych do tej pory informacji nowe przelewy do ZUS będą miały formę standardowego przelewu, osoba opłacająca składki będzie miała zindywidualizowane konto na które będzie je wpłacać jedną kwota bez oznaczania na co ta składka jest  przeznaczona (do tej pory określaliśmy czy wpłacamy na…

Czytaj więcej